05 januar, 2009

Årsmøtet 2009

Det er nå sendt ut innkalling til årsmøtet.

Ingen kommentarer: