11 juni, 2014

Aktivitetsplan 2014-2015

Aktivitetsplan for Høsten 2014 og Våren 2015

August:
Lørdag 30.     Sy på streken. Line Fett  (kursholder)
                       Påmelding

September:
Mandag 8.      Medlemsmøte
Fåredrag
Mustery quilt

12-14 sep.      Landsering av Quiltetreff på Gardemoen.

Oktober:
Mandag 13.    Medlemsmøte
                       Liv Bendal refererer fra Vestlandstrffet.
                       Mustery quilt

10-12. okt.     Vestlandstreffet i Florø.

November:
Mandag 10.     Medlemsmøte
                        Mustery quilt
Lørdag 15.       Sy dag  fra kl. 10 à på Åse helsehus.

Desember:
Mandag  8.      Året’s avsluttning
                        Mustery quilt                    

2015
Januar:
Mandag  12.    Medlemsmøte

16-18. Jan.       Kurs med Helle Løwenskjold  “stjerneteppe”
                         bindande påmelding.

Februar:
Mandag 9.        Medlemsmøte

1 kommentar:

skin sa...

Sun avoidance and use of good sunscreen protection helps in the removal of liver spots. There are various easy treatments available for the removal of liver spots as these are located at the outermost layer of the skin. Laser treatment are better option of liver spots removal as these are more precise and cause less damage to the skin because light is used to selectively remove the pigment without damaging the surrounding skin of the spot.http://www.muskelaufbauhilfe.com/alpha-plus-male-enhancement/